Aanmelden

Gebruikersnaam Paswoord

Registreren

 

Wat?

Een donatie is het afstaan van een orgaan of weefsel ten voordele van een behoevende.
Er zijn 2 soorten donaties:

 • Living donations:
  Een living donatie kan gebeuren wanneer iemand zonder onder economische of psychische druk te staan, vrijwillig beslist om één van de twee nieren of een stuk van de lever af te staan. Het belangrijkste oogmerk is hier de gezondheid van de levende donor. Wanneer die gegarandeerd kan worden, gaat de transplantatiecoördinator na of er geen familiale psychische druk dan wel economische druk is.
 • Cadaveric donations:
  Voor een cadaveric donatie moet bij de donor hersendood vastgesteld worden door 3 artsen. De overledene wordt steeds met zoveel mogelijk respect behandeld.

Waarom?

Vele mensen hebben nood aan organen, door een ongeval of zware ziekte, of zelfs vanaf hun geboorte. Hun lichaamseigen organen voldoen niet meer, en vaak leiden ze een moeilijk leven. Falende organen moeten vervangen worden, en dat kan enkel wanneer een orgaandonor is. Het staat vast dat 1 orgaandonor vele patiënten kan redden.

U hoeft niet huiverachtig tegenover orgaandonatie te staan, wanneer de organen weggenomen worden is er geen pijn meer. De chirurgen zijn heel ervaren en kundig, en het lichaam van de donor wordt zeker niet verminkt. In tegendeel, de orgaandonor wordt met het grootste respect behandeld.

Het resultaat van deze genereuze, menslievende daad is dat iemand anders een beter leven heeft dankzij jou. Na het heengaan nog een laatste goede daad kan verrichten, nieuw leven schenken, dat is waar orgaandonatie om draait.
Eén van de belangrijkste redenen voor orgaandonatie is tergelijkertijd ook een vraag: hoe komt het dat de vraag naar organen steeds maar blijft stijgen en niet daalt, ondanks de medische vooruitgang. Om ten dele tegemoet te komen aan deze vraag is sensibilisering noodzakelijk, bewustmaking van de mensen van het belang van orgaandonatie vòòraleer ze met de vraagstelling geconfronteerd worden, het weigeringspercentage is immers nog groot (terwijl men anderzijds wel een orgaan zou willen ontvangen).

15-20 % van de nabestaanden tekenen verzet aan

 • uit vrees dat hun familielid niet «echt» dood is
 • omdat afscheid nemen «onnatuurlijk» aanvoelt
 • door onenenigheid tussen de familieleden onderling
 • omdat bepaalde rituelen niet kunnen doorgevoerd worden

Wij proberen deze verzetsredenen te weerleggen

 • door duidelijk uit te leggen wat hersendood is
 • door deze mededeling te laten bezinken
 • door de vraag naar orgaandonatie los te koppelen van deze mededeling
 • door verdere sensibilisatie omtrent donorschap

We kunnen alleen hopen dat door sensibilisatie en informatie van het brede publiek minder weigerachtig gaan staan tegenover het afstaan van organen, het is duidelijk dat er nog heel wat onduidelijkheid heerst, onzekerheid vaak rond de hersendood. Het is voor de arts dan ook niet gemakkelijk deze uit te leggen aan de familie die een nog beademde patiënt ziet wiens hart nog klopt en wiens lichaam nog warm aanvoelt.
Het is moeilijk te aanvaarden dat zonder beademing en ondersteunende medicatie de patiënt spoedig zal overlijden, immers doordat de hersenen niet meer worden bevloeid komt er ook geen zuurstof en voedingsstoffen meer naar de hersenen, de letsel die hierdoor veroorzaakt worden zijn onherstelbaar, het is nog slechts een kwestie van uren vooraleer de patiënt uiteindelijk toch zal overlijden.

 

 

UZ Gent Transplantatiecentrum - De Pintelaan 185 - 9000 Gent - tel 09 332 21 11