Aanmelden

Gebruikersnaam Paswoord

Registreren

 

Historiek

De nood aan organen en orgaanprocedures werd in het verleden, en wordt ook nu nog steeds groter, ingewikkelder en tijdrovender. De behoefte aan echte coördinatie door specifiek aangeduide personen groeide. Zo werden de eerste transplantcoördinatoren aangesteld in de Verenigde Staten tijdens de tweede helft van de jaren zeventig.

In de Amerikaanse "organ procurement agencies" vindt men alle taken terug die nu in de omschrijving van de transplantcoördinator staan. De term transplantcoördinator kwam echter maar in zwang in de jaren tachtig. Het aantal groeide gestaag, en hoewel de Verenigde Staten lange tijd koploper waren, kwamen in 1979 de eerste Europese coördinatoren ten tonele, meer bepaald in Nederland.In België was het nog even wachten, maar sinds 1 juli 1989 heeft elk Belgisch transplantatiecentrum minstens één, en tegenwoordig minstens twee personen die deze functie uitoefenen.

Het was lange tijd zo dat de taken van deze coördinatoren niet vastgelegd stonden in de Belgische wetteksten. De functie is gegroeid vanuit de plaatselijke noden en initiatieven. Een wettelijk statuut voor het transplantatiecoördinatieteam kwam er eindelijk met het Koninklijk Besluit van 23 juni 2003 (cfr. wetgeving).

UZ Gent Transplantatiecentrum - De Pintelaan 185 - 9000 Gent - tel 09 332 21 11