Aanmelden

Gebruikersnaam Paswoord

Registreren

 

Kernopdrachten

Onze kernopdrachten zijn:
- bevordering van het goede gebruik van het schaarse orgaanaanbod
- verbetering van de transplantatieresultaten
- informering van leken

De taken van het transplantcoördinatieteam zijn wettelijk vastgelegd, maar worden ook bepaald door de visie van het team op hun werk. Elk team vervult echter een paar minimumtaken:

 • De organisatie van de donorprocedure (procurement-klinische taak):
  Een transplantatiecoördinator controleert of er bij een potentiële donor een orgaan/weefsel mag weggenomen worden. Eens dit vaststaat wordt het transport verzorgd, dit moet zo snel mogelijk gebeuren om deterioratie van het orgaan/weefsel te vermijden. Ook de ontvanger moet tijdig in de operatiezaal aanwezig zijn, zodat de transplantatie onmiddellijk kan beginnen bij aankomst van het gedoneerde orgaan/weefsel.
  • Klinisch:
   • Inschrijving patiënten op de wachtlijst
   • Informering, afspraken maken met en begeleiding van patiënten
   • Verzamelen medische gegevens, contact met Eurotransplant
   • Inschrijving Riziv te Brussel
   • Formulieren pre-transplant onderzoeken invullen
   • Updaten wachtlijsten
   • Bijhouden pre- en postoperatieve ingrepen
   • Database verwerking van gegevens
  • Procurement:
   • Aandacht en motivatie geven over orgaan- en weefselschenking
   • Informering artsen en verpleegkundigen
   • Bijstand en begeleiding familieleden
   • Controle databank en navolging van de wet
   • Orgaanevaluatie
   • Contact met andere transplantatiecentra´s
   • Organisatie verpleegafdeling, labo, intensieve zorgen en operatiekwartier
   • Actieve deelname in OK
   • Oproepen van diverse specialisten
   • Organisatie transport
   • Oproepen patiënten
   • pre-transplant onderzoeken starten
   • Organisatie weefselprelevatie
 • Opvoedende en informerende taak:
  Veel mensen weten jammer genoeg heel weinig over donatie en transplantatie, het is ons doel het publiek duidelijk te maken waar het om gaat.
  • Meewerken aan patiëntenverenigingen
  • Informatie familie donoren
  • Bekendmaking transplantatieproblematiek bij het publiek
  • Meewerken aan interne ziekenhuisvoordrachten
  • Actuele informatie met samenwerkende ziekenhuizen verspreiden
  • Actieve deelname in verenigingen voor donorsensibilisatie
  • Actieve deelname verpleegkundige organisatie´s
  • Informatie en voordrachten bij de magistratuur
  • Volgen van bijscholing en cursussen
 • Administratieve taken:
  De coördinator beheert verschillende wachtlijsten en registreert elke ex- en transplantatie met de bijkomende gegevens.
  • Bijwonen interne vergaderingen
  • Facturatie
  • Klasseren gegevens
  • Verwerking gegevens en regels van Eurotransplant
  • Bijwonen congressen en meetings (internationaal en nationaal)
  • Meewerking studie's
  • Opmaken van voordrachten
  • Begeleiding eindwerk studenten

In het UZG laten wij ons echter niet beperken door het minimum, we streven naar een optimale werking. Daartoe doen wij ook aan opvang van familieleden van donor en patiënt, en feedback aan donor- en transplantatiecentra.

UZ Gent Transplantatiecentrum - De Pintelaan 185 - 9000 Gent - tel 09 332 21 11