Aanmelden

Gebruikersnaam Paswoord

Registreren

 

Eurotransplant

Inleiding

België is wettelijk verplicht om samen te werken met Eurotransplant. Eurotransplant werd opgericht in 1967. Het was Dr. Van Rood die de groep donoren en ontvangers heel groot wou maken om een nierorgaan (in 1968 deed men enkel niertransplantatie in België) met passende weefselkenmerken over te planten. Een succesvolle overleving van een nier was afhankelijk van de overeenkomstige weefseltypering. Een nier vanuit België kan misschien best passen bij een patiënt in Oostenrijk. De stichting Eurotransplant International is verantwoordelijk voor de bemiddeling bij een coördinatie van orgaandonatieprocedures in België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Slovenië en sinds 2006 ook Kroatië. In dit internationale samenwerkingsverband participeren alle transplantatieziekenhuizen, weefseltyperinglaboratoria en ziekenhuizen waar orgaandonaties plaatsvinden. De Eurotransplantregio telt ruim 118 miljoen inwoners.

De donorprocedure en de verdeling van organen gebeurt binnen Eurotransplant. In de archieven van Eurotransplant heb ik een opmerkelijke vaststelling gedaan. De eerste donormelding aan Eurotransplant in 1968, was een donor vanuit Gent, aangeboden door prof. Derom, diensthoofd heelkunde.

Donorprocedure

Het aantal transplantaties is natuurlijk afhankelijk van het donoraanbod. België behoort tot de top in Eurotransplant maar ook in de wereld wat betreft het aantal donoren. De reden wordt toegeschreven aan de positieve wetgeving alsook aan de inspanningen van ziekenhuizen en overheid. De wetgeving in België, Oostenrijk, Luxemburg, Spanje, Frankrijk, Slovenië, Zweden, Italië, Finland en Portugal is een opting-out systeem: je bent donor tenzij je verzet aantekent. Andere landen hebben een opting-in systeem: men moet toelating vragen aan de familie. We hebben in België 33 transplantatieprogramma’s (hart,long, lever, nier, pancreas en dunne darm) voor 10,3 miljoen inwoners. Er zijn 8 transplantatiecentra, verdeeld over het hele land waaronder alle Universitaire Ziekenhuizen (Katholieke Universiteit Leuven, Universitair Ziekenhuis Gent, Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel, Université Louvain-La-Neuve, Université Erasmus Brussel en Université de Liège), met uitzondering van het Onze-Lieve-Vrouw ziekenhuis Aalst dat enkel harttransplantatie doet. Het hoog aantal programma’s in België vergeleken met het totaal van  Eurotransplant (209 programma’s)  stimuleert onze ziekenhuizen om donorsensibilisatie te promoten. De overheid doet momenteel een studie “gift project”. Deze kijkt of er geen donoren gemist worden in ziekenhuizen waar geen transplantaties gebeuren.

PMP 2007 2008
Belgium 27,50 25,00
Austria 22,65 20,24
Slovenia 11,00 18,00
Croatië 7,40 17,95
Germany 14,90 14,38
Netherlands 16,20 12,20

Deze tabel duidt aan dat België 25 donoren/pmi had in 2008. Als men de vergelijking maakt met de andere landen van Eurotransplant ziet men dat België de eerste plaats heeft. Wereldwijd is België de tweede na Spanje. Bij de statistieken van Spanje zijn wel de weefseldonoren gerekend, zodat de vergelijking moeilijk is.

Een donorprocedure start nadat het overlijden van een patiënt is vastgesteld door 3 artsen. De transplantatiecoördinator kijkt na of de patiënt tijdens zijn leven bezwaar of toestemming heeft geuit. De familie in eerste graad wordt ingelicht omtrent de procedure. Wanneer ze geen kenbaar verzet uiten, zullen de medische gegevens van de donor zo vlug mogelijk verzameld worden. De urgentie is heel belangrijk want organen hebben maar een beperkte levensduur. Weefsels zoals huid, cornea of hoornvlies, bot, bloedvaten, beenmerg, stamcellen en gehoorbeentjes kunnen we langere tijd bewaren door middel van invriezen, gebruik maken van bewaarvloeistoffen of vloeibare stikstof.

De tijd dat het orgaan wordt weggenomen en terug wordt ingeplant, noemt men de ischemie tijd. Deze tijd moet zo kort mogelijk blijven, de organen moeten zo vlug mogelijk van bloed voorzien worden, anders is de kans op het niet functioneren heel groot.

Orgaan uren
Hart 4
Longen 6
Lever 12
Pancreas 12
Dunne darm 12
Nieren 30

Ieder orgaan van een donor wordt geëvalueerd, de leeftijd speelt geen rol, men kijkt naar de biologische leeftijd. Iemand van 40 jaar kan zware afbouw van zijn lichaam hebben gedaan en slechte organen hebben. Iemand van 70 jaar die gezond geleefd heeft kan een perfecte lever- en nierfunctie hebben. In 2008 was de jongste donor 5 maanden en de oudste 85 jaar.
De evaluatie gebeurt door middel van anamnese (voorgeschiedenis van de patiënt), bloedonderzoek en echografie. Eurotransplant voorziet een donor informatie dossier waar alle gegevens worden verzameld van de donor. 
In dit dossier merken we tal van belangrijke donorgegevens.
Leeftijd, gewicht, lengte, bloedgroep, weefseltypering (enkel voor nier en pancreastransplantatie), virologische testen (Hepatitisch A,B,en C, HIV, cytomegalievirus, toxoplasmose), opnametijdstip, uur van hersendood, hartstilstand al of niet, voorgeschiedenis (roken, drinken, suikerziekte, hoge bloeddruk, drugsgebruik), medicatiegebruik, hartfrequentie, bloeddruk, hoeveelheid urineproductie (diurese), bloedonderzoeken, electrocardiogram, culturen van urine en sputum en echografieën.
De gegevens worden zo snel mogelijk doorgefaxt naar de dienstdoende functionaris in Eurotransplant die op zijn beurt deze gegevens in de computer brengt zodanig de passende ontvangers te verkrijgen. Hoe deze organen verdeeld worden (allocatie) bespreek ik orgaan per orgaan, daar er verschillende factoren meespelen zoals bloedgroep, wachttijd, weefselkenmerken en urgentie. In het donorziekenhuis wordt iedereen verwittigd van de procedure zodat alle nodige infrastructuur kan klaargemaakt worden alsook het gespecialiseerd personeel kan opgeroepen worden. Er worden niet enkel maatregelen in  ziekenhuizen getroffen, ook worden vliegtuig-, helikopter- en ambulancebedrijven ervan verwittigd dat er de komende uren mogelijke transporten volgen. Bij extreme weersituaties (gladheid,mist) of lange files, zal ook de federale politie opgeroepen worden voor eventuele begeleiding van transporten.

Aandachtspunten:

Mechanische Ventilatie

-Optimale oxygenatie
-PO2 > 100 mmHg
-PCO2 between 35 – 45 mmHg
-Keep the airway clean
-Alert voor aspiratie: maagsonde met continue drainage

HEMODYNAMISCH MANAGEMENT

-2 or 3 IV lijnen ( 1 centrale lijn or Swann-Ganz cath.)
-Systolic blood pressure > 90 mmHg
-Central Venous Pressure tussen 5 – 10 cm H2O
-Pulmonary Cappillary Wedge Pres. between 10 – 15 mmHg
-Correctie van ondervulling en hypotensie
-Indien Hb < 9,6 g/dl or Hct < 30% CMV neg. Packed Cells
-Catecholamines zo weinig mogelijk

Diuresis

-urinedebiet: >0,5 – 1 ml/Kg BW/hr
-Correctie urineverlies
-Diaetes Insipidus diuresis > 4 ml/Kg BW/hr, s.g. < 1005
-Correctie:
 -met basisvocht afwisselend  met glucos 5% (1L/1L)
 -anti-diuretic hormoon

Electrolyten Controle/4u

-Natrium: tussen 134 – 150 mmol/l
-Kalium: tussen 3 – 5,6 mmol/l
-Calcium: tussen 2 – 2,8 mmol/l
-Fosfor: tussen 0,5 – 1,6 mmol/l
-Magnesium: tussen 0,7 – 1 mmol/l

CAVE

Stollingstoornissen
Onderkoeling
Infectie

UZ Gent Transplantatiecentrum - De Pintelaan 185 - 9000 Gent - tel 09 332 21 11